درخواست برنامه ای | وبلاگ ست

نعمت ها بخشی از چسب فرهنگ ما هستند. درخواست لطف آسان نیست ، بله گفتن همیشه آسان نیست ، اما وقتی دو نفری که در این رقص شرکت می کنند ارتباطی پیدا می کنند ، معنایی دارد.

افسوس ، شلوغی مدرن ، که توسط پایگاه داده ها و رایانه ها تقویت شده است ، این معادله را وارونه کرده است.

ارسال کننده ناخواسته با استفاده از اتصالات مرتبه دوم برای “تماس” با صدها نفر می گوید: “پرسیدن ضرری ندارد.” آنها اضافه می کنند: “بدون فشار” ، گویی این امر از درشت شدن گفتگو می کاهد.

اگر از 100 نفر درخواست می کنید که “کلمه را بیرون بیاورند” ، مطمئناً اهمیت چندانی برای 80 یا 90 نفر ندارید. مشکل این است که شما فقط به رابطه ای که با این افراد داشتید صدمه زده اید (به همان اندازه که نازک بوده است) و همچنین کار را برای شخص بعدی دشوارتر کرده اید ، کسی که در واقع تلاش و مراقبت خود را برای برقراری ارتباط انجام داده است.

اولین خط صادقانه سوال برنامه ای این است: “من از شما برای بدست آوردن خواسته ام در حال حاضر استفاده می کنم ، زیرا من از قبل برنامه ریزی نکرده بودم ، به اندازه کافی اهمیت ندادم یا با سخاوت کافی برای انجام این کار به روش قدیمی عمل نکردم.”

هیچ کس نمی خواهد تحت فشار قرار گیرد.

فقط به این دلیل که شما عجله دارید ، نحوه استفاده از mailmerge را می دانید و نحوه آزار و اذیت مردم را فهمیده اید به این معنی نیست که ایده خوبی است.