درست بودن یا غلط بودنشون رو ثابت کن

یکی از راه‌های ایجاد حرکت رو به جلو این است که به مردم کمک کنیم ببینند که در تمام مدت حق با آنها بوده است.

“کسی که شما امیدوار بودید استخدام کنید، من هستم.”

ماشینی که می‌خواستید بخرید، اینجاست.

راه دیگر انجام آن این است که سعی کنید کسی را متقاعد کنید که آنچه فکر می کند می خواهد نادرست است. این می تواند باعث تغییر واقعی شود – رهبری است، نه اینکه به سادگی یک نیاز ثابت را برآورده کند.

اما برای انجام این کار، باید چیزی را در مجموعه خواسته ها و باورهای طرف مقابل پیدا کنیم که لازم نیست تغییر کند. “شما همیشه می خواستید کار درست را انجام دهید، و فکر می کردید که کار درست X است، اما اکنون امیدوارم ببینید که Y است. شما اشتباه نکردید، شما به سادگی تمام اطلاعات را نداشتید… ”