در جستجوی poka-yokes | وبلاگ ست

شما نمی توانید مایکروویو را با در باز روشن کنید. یک سوئیچ قطع کننده وجود دارد که اجازه نمی دهد تا زمانی که در بسته نشود روشن شود.

از سوی دیگر، هیچ چیز شما را از قرار دادن یک کاسه بزرگ ظروف نقره و یک قوطی اسپری رنگ در مایکروویو باز می دارد و خانه خود را منفجر می کند.

ممکن است خودروی شما به شما اجازه ندهد به Drive بروید مگر اینکه ابتدا ترمز را فشار دهید. به این دلیل که افرادی که توجه نداشتند، آئودی خود را به دیوارهای گاراژ خود می‌کوبیدند و فکر می‌کردند که ترمز می‌زنند، نه گاز. بنابراین آئودی یک poka-yoke نصب کرد. این آسان تر از آموزش به مردم بود که چگونه از پدال های مورد نظر خود استفاده کنند.

ارسال یک نسخه خطی به یک ویراستار مستقل قبل از ارسال به ناشر خود یک پوکا یوکی است. همانطور که وقتی به یک مهمانی کوکتل می‌روید، کلیدها را به شریکتان تحویل می‌دهید.

شما می توانید یک پوکا یوکی را به تقریباً هر سیستمی که مملو از آن است، یا سیستمی که در مورد نتیجه آن عصبی هستید، اضافه کنید.