سوئیچ طرفین | وبلاگ ست

یکی از سخنگویان کمپین جدید بازاریابی شیر اعتراف کرد که او واقعاً دوست ندارد شیر بخورد. فروش بسیار پایین است و یک نسل کامل نوشیدنی های دیگر می نوشند.

به غیر از افرادی که برای فروش یا لابی کردن شیر برای فروش شیر پول می گیرند، افراد کمی نگران هستند. شیر از بین نمی رود، اما مطمئناً رشد نمی کند.

بازاریابی به معنای واداشتن مردم به خرید چیزی نیست که برای فروش آنها به شما پول می دهند. بازاریابی خوب مهارت درک خواسته ها و نیازهای مردم و کمک به آنها برای دستیابی به آن است.

نیازی به ثبت نام برای نبرد سخت بی پایان بازاریابی در برابر روند مثبت نیست. چیزی را که به آن اعتقاد دارید بفروشید، به افرادی که مشتاق هستند آن را نیز باور کنند.

شما بهترین کار خود را از طرف یک مخاطب و هدفی انجام خواهید داد که شایسته آن است، آن را قدردانی می کند و آن را تحسین می کند. اگر فقط یک شغل است، بهترین انرژی خود را فدای یک چک کرده اید.

مشتری خود را انتخاب کنید، آینده خود را انتخاب کنید.