صفر درصد سهم بازار | وبلاگ ست

اگر یک میلیون دنبال کننده توییتر دارید ، این بدان معناست که 99.9 درصد از افراد در توییتر از شما چشم پوشی می کنند ، که با کمی گرد کردن ، به این معنی است که شما 0 درصد دارید.

اگر کتابی بنویسید و یک میلیون نسخه بفروشد ، یکی از پرفروش ترین کتابهای سال خواهد بود. همچنین به کمتر از 1 population از جمعیت کشور خواهد رسید ، بدون توجه به جهان.

موارد بسیار کمی وجود دارد که تا کنون به 1 درصد از بازار برسد. نه تنها به همه احتیاج ندارید ، بلکه تعقیب و گریز همه شما را از دسترسی به هر کسی باز می دارد.

صفر (گرد) کافی است.