طرز فکر آشپزخانه آزمایشی | وبلاگ ست

طرز فکر اول بسیار رایج است. یادداشت های خوبی بردار. تغییرات کوچک ایجاد کنید تکرار. بهتر کردن. به طور فزاینده در امتداد مجانب حرکت کنید. آزمایش و اندازه گیری کنید.

طرز فکر دیگر واقعاً نادر است. کارهایی را انجام دهید که ممکن است جواب ندهد. ادعاهای جدید بسازید از حاشیه ها به قلمرو ناشناخته بروید. سعی کنید بفهمید چرا اوضاع به این شکل است. اغلب شکست می خورند. دنباله ای بسوزان به هر حال ، این یک آشپزخانه آزمایشی است ، نه یک رستوران میشلن.

وقتی جهان تغییر می کند ، می بینیم که افراد زیادی برای انجام اولین نوع “آزمایش” صف آرایی کرده اند. بسیاری از ورق های گهواره ، نگاهی به رقابت و تلاش برای تناسب در همه راه ها.

اما نوآوری واقعی از علم “این ممکن است کار نکند” ناشی می شود.