فرصتی که منتظرش بودید

اینجاست ، همین الان ، امروز.

پروژه منبع باز که به مشارکت کننده نیاز دارد.

موسسه خیریه جامعه که به جمع آوری کمک های داوطلبانه نیاز دارد.

همكاري كه در ارائه جديد نياز به مربيگري دارد.

ایده استارتاپی که به شخصی نیاز دارد که در مورد عموم صحبت کند و در مورد آن صحبت کند.

هیئت مدیره منتخب محلی که باید در حال حاضر تحت پوشش قرار گیرد چرا که روزنامه ها دیگر این کار را نمی کنند.

دوره های رایگان برای استفاده آنلاین که همه چیز را از زبان گرفته تا فناوری آموزش می دهد.

دوستی که دوست دارد از طریق تلفن با شما تماس بگیرد.

مقاله ویکی پدیا که نیاز به ویرایش دارد.

پایگاه کد که نیاز به رفع اشکال دارد.

داستانی که باید روایت شود…

فرصت کلمه دیگری برای حل مشکل است. و فرصت اغلب وجود دارد ، اما به ندرت در می زند.