مالیات جستجو | وبلاگ ست

آمازون در سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار درآمد تبلیغاتی به دست آورد، پولی که برای ارتقای برخی محصولات نسبت به سایرین در سلسله مراتب توجه هزینه شد.

احتمالاً این درست است که شخصی که در آمازون خرید می‌کند یا چیزی را می‌خرد یا نمی‌خرد… هدف از “تبلیغات” افزایش مصرف نیست، بلکه تغییر چیزی است که کسی برای خرید انتخاب می‌کند.

این یک بازی با مجموع صفر است – پرداخت برای یک اسلات با ربودن فروش از رقبا، سهم بازار را افزایش می‌دهد.

موضوع این است: تمام این هزینه ها توسط مصرف کننده پرداخت می شود.

جستجو و کشف بدون تبلیغات به خوبی کار می کند. اگر جستجوی ارگانیک به سادگی بهترین تطابق را برجسته کند، رضایت ما از چیزی که خریدیم حداقل به همان اندازه خوب خواهد بود.

این به سادگی انتقال پول از خریدارانی مانند ما به یک شرکت با موتور جستجوی خرید است.