ما ستاره شناس نیستیم | وبلاگ ست

برخلاف اکثر علوم ، نجوم همیشه از راه دور انجام می شود. شما می توانید ستارگان را ببینید ، اما نمی توانید در مورد آنها کاری انجام دهید.

گاهی اوقات رسانه ها دوست دارند ما باور کنیم که همه ما ستاره شناس هستیم ، فقط شاهد منفعل در دنیایی هستیم که از کنترل ما خارج است.

اما جهان هرگز از نفوذ ما خارج نیست.

یادآوری ، ارتباط ، امکان ، اختراع ، همدلی ، بینش ، اصلاح ، مراقبت و عدالت همه به عهده ماست.

ما نه تنها مشاهده می کنیم ، بلکه تغییراتی را نیز ایجاد می کنیم. مشارکت ما (یا بی تفاوتی) منجر به آینده ای متفاوت می شود.

اقیانوس از قطرات تشکیل شده است. و قطره ها به عهده ماست. چه کسی دیگر به اندازه کافی برای تأثیرگذاری اهمیت می دهد؟