هل دادن، کشیدن و هدایت | وبلاگ ست

قایق های یدک کش معمولاً یدک نمی کشند. فشار می آورند.

به این دلیل که هل دادن از نظر مکانیکی کارآمدتر از کشیدن است. وقتی می کشیم، تنش و سستی در طناب ها ایجاد می شود، و اتصال بین کشنده و رانده شده مدام تغییر می کند.

اما این استعاره زمانی جالب تر می شود که به جای آن به رهبری فکر می کنیم.

یک پرنده در راس گله می تواند 100 پرنده دیگر را در صورت ثبت نام در سفر هدایت کند. آن پرنده هرگز نمی‌تواند حتی یک پرنده را بکشد (یا هل دهد)، به همه آنها اهمیتی نده.