چه کسی از رویاهای شما انتقاد خواهد کرد؟

امیدوارم رویاهایی داشته باشی رویاها با ارزش هستند و در را برای اتفاقات بعدی باز می کنند.

برخی از رویاها تاکتیکی هستند. آنها اعدام های بسیار خاصی از آینده احتمالی هستند که برای ایجاد نوع خاصی از شادی طراحی شده اند.

و برخی از رویاها استراتژیک هستند. آنها ممکن است در جزئیات کوتاه باشند، اما به ما کمک می کنند تا دقیقاً تغییری را که می خواهیم در جهان ایجاد کنیم و احساسی که ممکن است در ما ایجاد کند، درک کنیم.

اگر رویای شما این است که یک ستاره وودویل باشید که هر شب در Rialto در برادوی کار می کند، این امری خاص و تاکتیکی است.

از سوی دیگر، اگر رویای شما این است که هنر خود را در مقابل مخاطبانی دنبال کنید که از شما قدردانی می کنند و این امکان را برای شما فراهم می کند که دوباره آن را انجام دهید، این یک استراتژی است.

هرچه بیشتر در مورد آنها صحبت کنیم، تاکتیکی تر می شوند، گویی یک رویا اگر قریب الوقوع نباشد، حساب نمی شود.

اما درست کردن بخش استراتژیک بسیار مهمتر است. احساس و مشارکتی که برای آن می خواهید، نه آنچه در رزومه شما به نظر می رسد.

مشکل این است که مردم اغلب در کمک به رویاهای شما وحشتناک هستند.

شاید شما خوش شانس باشید و کسی را بیابید که به اندازه کافی به شما اهمیت می دهد که با خوشحالی بازخورد و توصیه های مفیدی در مورد رویاهای تاکتیکی شما ارائه دهد. چه هدیه گرانبهایی آنها سفر شما را جشن می گیرند و در عین حال به شما کمک می کنند ببینید چگونه می توانید تاکتیک هایی را که انتخاب کرده اید بهبود بخشید.

رویاهای تاکتیکی تقریباً مطمئن هستند که هرگز آنطور که ما امیدواریم عملی نمی شوند. ما به تمام کمکی که می توانیم دریافت کنیم نیاز داریم تا بفهمیم واقعاً امیدواریم چه کاری انجام دهیم و چرا. ما باید یاد بگیریم که استراتژی پشت تاکتیک هایی را که انتخاب کرده ایم ببینیم. زیرا زمانی که بتوانیم روی یک استراتژی که برای خودمان و مخاطبانی که به آنها اهمیت می‌دهیم بپذیریم، تاکتیک‌های ما می‌تواند در طول زمان تغییر کند.

اغلب اوقات، ما بر این باوریم که اولین مجموعه تاکتیک‌هایی که روی آن‌ها قرار گرفته‌ایم، دعوت واقعی ماست، تنها راه برای تحقق رویایمان. و سپس به دام می افتیم، و از کسانی که ممکن است به ما کمک کنند بفهمیم واقعاً باید روی چه چیزی تمرکز کنیم، دور می شویم.

از سوی دیگر، افرادی که از رویاهای استراتژیک شما انتقاد می کنند ممکن است معنای خوبی داشته باشند، اما احتمالاً شما را از ایجاد تأثیر واقعی باز می دارند. برای محافظت از شما، در عوض شما را پایین می کشند. آنها امیدوارند که مانع از شکست شما در هر کاری شوند. این مفید نیست.

گیج شدن و امید به اینکه مردم ما را تشویق کنند، بدون توجه به اینکه تاکتیک های ما چقدر واقع بینانه هستند، آسان است.

اما اگر اطرافیان شما از انتقاد می ترسند هر از رویاهایتان، به احتمال زیاد یک روز به زودی خود را در یک معضل تاکتیکی خواهید یافت.