حلقه آزادی | وبلاگ ست

ما تقریباً هیچ زمانی را صرف آموزش آزادی به کودکان نوپا نمی کنیم. درعوض، درس هایی که برای تمام زندگی خود می آموزیم (و یاد می گیریم) در مورد مسئولیت پذیری است. آموزش آزادی آسان است، اما آموزش مسئولیت مهم است. زیرا اگر مسئولیت به عهده شما باشد، اغلب آزادی به دنبال خواهد داشت.

وقتی کسی به عدم مسئولیت‌پذیری اشاره می‌کند، می‌تواند باعث توهین به آزادی شود، در حالی که در واقع فرصتی برای ایجاد آزادی بیشتر برای بقیه افراد جامعه است.

شما می توانید با سرعتی که می خواهید رانندگی کنید. اما شما همچنین مسئول این هستید که کسی را در منطقه مدرسه زیر پا نگذارید…

محدودیت سرعت آزادی ما را نمی گیرد، بلکه مسئولیت ما را به ما یادآوری می کند.

هنگامی که ما فرهنگی از مردمی می سازیم که مشتاقانه به دنبال جستجو و مسئولیت پذیری هستند، فرهنگی می سازیم که نوع خاصی از آزادی انعطاف پذیر را ممکن می سازد.