رهبری یک انتخاب است | وبلاگ ست

گفتن خیلی عجیب است

منفعت شک از بسیاری از ما دریغ می شود، گزینه ها به طور نابرابر توزیع می شوند و تلقین واقعی است.

و با این حال… مهم نیست از کجا شروع کنیم، هر کدام از ما هر روز این انتخاب را داریم که رهبری را انتخاب کنیم.

غم انگیز است که شستشوی مغزی آنقدر عمیق است که ما این انتخاب را از بسیاری از مردم پنهان کرده ایم. اما در مناطق بزرگ و کوچک وجود دارد.

دوستان من در آکیمبو همچنان درها را برای افرادی که آماده این انتخاب هستند باز می کنند. آخرین مهلت تصمیم گیری منظم altMBA فردا، دوم نوامبر برای جلسه آتی altMBA ژانویه 2022 است.

و پنجشنبه آخرین روز برای ثبت نام در جلسه بعدی کارگاه مهارت های داستانی افسانه ای است.

جهان سریعتر از همیشه در حال تغییر است، و ما می توانیم انتخاب کنیم که این تغییرات را رهبری کنیم یا به سادگی آنها را دنبال کنیم.