قیمت نمک | وبلاگ ست

نمک اساسا رایگان است. یک کیسه آجیل نمکی به همان قیمت (یا کمتر) آجیل بدون نمک است.

اما نمک قبلا گران بود. واقعاً گران است، مثل طلا.

ما مدام شاهد کاهش تورم چیزهایی هستیم که مطمئن بودیم گران خواهند ماند. تراشه های رایانه، ذخیره سازی دیسک و اکنون محتوا.

هنگامی که کامپیوترها شروع به تصویرسازی، نوشتن و آهنگسازی کردند، فرصت این است که آنها برای شما کار کنند، نه رقابت با شما.


[NOTE! Along those lines, check out my new augmented chatbot. It’s a world premiere, but I’m expecting that countless other WordPress blogs will have it one day. While it’s slow, it’s also pretty smart… it can point you to the relevant blog posts and podcasts, and often comes up with a great answer to your questions. You can even ask it, “what is the best kind of chocolate?”]